Systémy DELTA® a energeticky úsporné strechy

4. júna 2024

Firma DÖRKEN, ktorá sa úzko špecializuje na výrobu poistných hydroizolácií, dokáže vďaka dlhoročnej tradícii výroby a neustálemu vývoju ponúknuť svojim zákazníkom maximálny úžitok.

Firma DÖRKEN sortimentom výrobkov DELTA® poskytuje svojim zákazníkom ucelený systém v oblasti poistných hydroizolácií a parotesných zábran.

Všimnime si spoločne konkrétnu šikmú strechu. Pod skladanou krytinou je položená poistná hydroizolácia DELTA®-MAXX PLUS.

DELTA®-MAXX PLUS je vrstva, ktorá poskytuje užívateľovi oveľa viac ako len ochranu proti atmosferickej vlhkosti, vode, snehu a prachu. Priblížme si preto podrobnejšie, čo nám DELTA®-MAXX PLUS vďaka svojim technickým vlastnostiam ponúka.

V zásade každá konštrukcia šikmej strechy je namáhaná prúdením vzduchu, ktorý sa na náveternej strane dostáva do priestoru medzi skladanou krytinou a poistnou hydroizoláciou. V miestach napojení jednotlivých pásov potom štandardne urobeným voľným spojom ďalej preniká do tepelnej izolácie. Následkom takéhoto prefukovania dochádza k znižovaniu tepelno-technických vlastností tepelno-izolačných vrstiev.

Na záveternej strane (za hrebeňom) potom vplyvom prúdenia vzduchu vzniká tzv. turbulenčný efekt, ktorého následkom je podtlak, ktorý podporuje nežiaducu výmenu vzduchu v interiéri.

Pomocou integrovanej lepiacej pásky v pozdĺžnom okraji pásov DELTA®-MAXX PLUS máme možnosť vytvoriť celistvo zlepenú poistnú hydroizolačnú vrstvu. Týmto opatrením potom účinne bránime nežiaducemu podfukovaniu vzduchopriepustných tepelno-izolačných vrstiev a maximálne tak využívame ich tepelno-izolačné vlastnosti. Takouto celistvo realizovanou poistnou hydroizolačnou vrstvou môžeme znížiť náklady na vykurovanie v interiéri až o 9 percent!

Hladký polyuretánový povrch materiálu DELTA®-MAXX PLUS je z hľadiska priľnavosti s integrovanou lepiacou hmotou ideálnym podkladom pre vytvorenie dlhodobo kompaktných spojov vetrotesnej vrstvy.

V tejto chvíli si pripomeňme skutočnosť, že porézne poistné hydroizolácie nie sú vďaka povrchovej štruktúre vhodným podkladom v súvislosti s dodatočným lepením pomocou jednostranne lepiacich pások. Takéto lepenie je náročné jednak z hľadiska samotnej realizácie (zvlášť pri nedebnených konštrukciách) a je taktiež veľmi závislé na podmienkach lepenia (vlhkosť, prach, nízke teploty). Vzniknutý povrchový spoj je navyše neustále namáhaný prípadnou stekajúcou vodou, prúdením vzduchu, či posunom naviateho snehu. Opäť zdôrazňujeme, že zlepené spoje jednotlivých pásov poistnej hydroizolácie musia byť vykonané v podmienkach priamo na stavbe a zároveň dlhodobo odolné! Je to nevyhnutná a súčasne základná požiadavka na vykonávanie a následné využitie vlastností vetrotesnej strechy.

Teraz si pripomeňme veľmi dôležitý fakt, že v prípade materiálu DELTA®-MAXX PLUS sú jednotlivé pásy prelepené štyridsať milimetrov širokou lepiacou hmotou vnútri presahu. Hladký polyuretánový povrch je ideálnym podkladom na dodatočné lepenie systémovými jednostranne lepiacimi páskami (DELTA-MULTI BAND, DELTA-FLEXX BAND) pri spracovaní detailov (napojenie na rám strešného okna, prestupové manžety, lokálne opravy atď).

Kompaktným zlepením poistnej hydroizolačnej vrstvy navyše zvýšime stupeň tesnosti šikmej strechy. V praxi to pre nás znamená, že máme možnosť vytvoriť PHI 2. stupňa triedy C. Pomocou takéhoto dodatočného opatrenia môžeme realizovať konštrukcie šikmých striech so sklonom až o 6 stupňov nižším, než je bezpečný sklon daného typu pálenej či betónovej krytiny udávaný výrobcom.

Rubová strana DELTA®-MAXX PLUS pozostáva zo špeciálneho polyesterového rúna. Vzniká tak absorpčná vrstva, ktorá je schopná v extrémnych podmienkach prijať až liter vody na meter štvorcový. Táto vlhkosť je potom prepúšťaná difúzne otvoreným polyuretánovým povrstvením do aktívne vetranej vzduchovej vrstvy v priestore medzi poistnou hydroizoláciou a skladanou krytinou.

DELTA®-MAXX PLUS je materiál elastický a zároveň veľmi pevný. Dokáže zachytiť pád ľudského tela a poskytuje tak maximálnu bezpečnosť pri práci na streche.

Z interiérovej strany v nadväznosti na vetrotesnú vrstvu DELTA®-MAXX PLUS môžeme použiť parotesnú zábranu DELTA®-REFLEX PLUS, opatrenú integrovanou lepiacou páskou. Po dotesnení systémovým programom lepiacich pások a lepidiel DELTA® vzniká požadovaná a nevyhnutná vzduchotesná vrstva, ktorá účinne bráni nežiaducemu vyrovnaniu odlišných tlakových prostredí (interiér-exteriér) a zamedzuje tak tvorbe kondenzátu v tepelnej izolácii.

Reflexná hliníková vrstva potom pri zachovaní nutných podmienok odráža sálavé teplo späť do interiéru. Ďalšou výhodou hliníkového povrstvenia je fakt, že kov je nepriepustný materiál pre vodnú paru.

DELTA®-MAXX PLUS a DELTA®-REFLEX PLUS je systém poistnej hydroizolácie a parotesnej zábrany (vzduchotesnej vrstvy), ktorý poskytuje maximálnu ochranu systémom tepelných izolácií.

Užívateľovi tak zaisťuje plnohodnotné využívanie priestoru pod šikmou strechou doplnené veľmi výhodnými energetickými úsporami!

Dörken SK, s.r.o.


Čítajte ďalej