Fóliový systém na šikmej streche

4. júna 2024

Najdôležitejšia časť je nosná konštrukcia krovu, o ktorú sú pripevnenie ostatné časti strešného plášťa. Správne navrhnutie a realizácia všetkých vrstiev zaručujú dlhodobú funkčnosť strechy ako celku.

Pri obývanom priestore pod šikmou strechou je potrebné radiť jednotlivé vrstvy strešného plášťa v tomto poradí:

  1. Hlavná hydroizolácia – krytina
  2. Nosná konštrukcia krytiny – laty, kontralaty, plný záklop
  3. Poistná hydroizolácia (DELTA® MAXX PLUS)
  4. Tepelná izolácia
  5. Parozábrana (DELTA® REFLEX)
  6. Nosná konštrukcia podhľadu
  7. Podhľadová konštrukcia – sadrokartón, drevený obklad

Priestor medzi poistnou hydroizoláciu a parozábranou je najviac náchylný na vznik porúch vplyvom vlhkosti, preto je nutné tepelnú izoláciu a krov chrániť fóliovým systémom. V prípade nedostatočnej ochrany má mokrá tepelná izolácia nižší tepelný odpor a tým dochádza k únikom tepla a energetickým stratám. Príkladom je roztápajúci sa sneh na strechách. Vlhkosť podporuje aj vznik plesní a drevokazných húb. Preto musíme zabrániť prieniku vlhkosti do tepelnej izolácie fóliovým systémom.

Poistná hydroizolácia chráni tepelnú izoláciu a ostatné vrstvy strešného plášťa pred zatečením z exteriéru v prípade podfúknutia alebo pri poškodení krytiny. To znamená, že iba poisťuje hlavnú nosnú hydroizoláciu, ktorú na streche predstavuje krytina. Pri použití tvrdej skladanej krytiny aj keď je drážkovaná, jej netesnosťou sa dostáva voda do priestoru tepelnej izolácie, kde by ju pri nepoužití poistnej fólie úplne premočila. Pri plechových krytinách bezpečne odvádza kondenzát, ktorý vzniká pod plechom na základe rozdielu denných a nočných teplôt. V zateplených strechách má fóliový systém chrániť tepelnú izoláciu pred vnikom vlhkosti, lebo mokrá tepelná izolácia nikdy nezohrieva, ale chladí.

Poistná hydroizolácia zároveň zabezpečuje prestup zvyškovej vodnej pary z interiéru cez tepelnú izoláciu do priestoru pod krytinu, odkiaľ je odvetrávaná. O tom či vodná para prejde cez poistnú hydroizoláciu hovorí hodnota Sd – ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy. Keď máme napríklad číslo Sd = 3,0 m znamená to, že fólia kladie taký odpor prestupu vodnej pary ako 3 metrová hrúbka vzduchu. Vo všeobecnosti platí, že hodnota Sd pri poistných hydroizoláciach má byť čo najnižšia (okolo 0,02 m) a pri parozábranách čo najvyššia (okolo 100 m).

Poistné hydroizolácie napríklad DELTA® VENT N PLUS v súčasnosti predstavujú štandard, ktorý sa presadzuje čoraz viac a pre investorov začínajú byť zaujímavé technické výhody difúzne otvorených fólii, ktoré sú: možnosť zateplenia na celú výšku krokvy, zabránenie prúdeniu vzduchu pod fóliou a tým ochladzovaniu tepelnej izolácie, jednoduchší detail na streche a odstránenie stanového efektu. Ďalší stupeň ochrany tepelnej izolácie predstavuje fólia DELTA® MAXX PLUS, ktorá ponúka okrem základných vlastností difúzne otvorených fólii aj vyriešenie problému ochladzovania horných vrstiev tepelnej izolácie. Fólia DELTA® MAXX PLUS má na spodnej časti integrovanú samolepiacu pásku, ktorou sa jednotlivé pásy fólie na presahoch spoločne zlepia a tým sa vytvorí kompaktný celok, cez ktorý nie je schopná masa vzduchu prúdiaca pod krytinou preniknúť. Špeciálnym povrstvením v ploche a prelepením presahov zabránime infiltrácii chladného vetra do priestoru tepelnej izolácie a tým znížime energetické straty. O strechách realizovaným touto fóliou môžeme povedať, že sú to teplé strechy nakoľko použitie systému DELTA®MAXX PLUS – Energeticky šetriacej membrány zabezpečí zníženie nákladov na vykurovanie až o 9 %. Vetrotesné poistné hydroizolácie majú v našich klimatických podmienkach veľký význam, pretože cena energie potrebnej na zabezpečenie príjemnej klímy v podkroví dosahuje vysokú hodnotu a bude iba stúpať.

Konštrukcia šikmej strechy je previazaný systém, ktorý si zachováva funkčnosť jedine vtedy ak sú funkčné všetky jeho časti. Ochranu tepelnej izolácie pred vplyvom vlhkosti z interiéru rieši parozábrana. Pri realizácii parozábrany je nutné použiť štandardné fólie a tesniace materiály určené na vzduchotesné vytvorenie spojov a zároveň zhotovenie zveriť skúseným odborníkom z dobrými referenciami, lebo kvalita parozábrany je založená na perfektnom vyhotovení detailov.

Strecha patrí medzi najzaťažovanejšie konštrukcie objektu a je potrebné ju pred pôsobením vlhkosti chrániť systémovým spôsobom. Realizácia fóliového systému ochrany tepelnej izolácie použitím štandardných poistných hydroizolácii a parozábran od renomovaných výrobcov, zabezpečí dlhodobú funkčnosť, minimalizuje tepelné straty a zaistí spokojnosť investora na niekoľko desaťročí. V prípade ďalšieho zodpovedania otázok je potrebné sa poradiť s odbornými poradcami s dlhoročnou praxou pri predaji stavebného materiálu na šikmé strechy.

Dörken SK, s.r.o.